Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego powołaną do życia w 1994 roku i zarejestrowaną jako stowarzyszenie. Jej członkami są producenci i importerzy artykułów papierniczych, biurowych i szkolnych.

Wszystkich, którym nie jest obojętny rozwój branży biurowo – szkolnej, zachęcamy do powiększenia naszego grona, poprzez nabycie członkostwa i aktywne włączenie się w działania Izby.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska oraz w obliczu zachodzących zmian  i trendów, Członkowie podjęli przełomową decyzję o przekształceniu naszego Stowarzyszenia w Izbę Gospodarczą. Dlatego już teraz zmieniamy charakter naszej działalności i przygotowujemy się do tego, aby  jak najszybciej można było działać w nowej formule.

Przekształcenie zmieni nasze Stowarzyszenie w organizację skupiającą szersze grono przedsiębiorstw małych, średnich i dużych, dając autonomię każdej grupie. Producenci, dystrybutorzy i dealerzy będą mieli niezależną reprezentację w Zarządzie.
Członkostwo firmy oznaczać będzie, że oprócz posiadania mandatu do udziału w głosowaniu (którym dysponować będzie osoba reprezentująca firmę zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem),  do udziału w pracach Izby będą mogły być zgłaszane dowolne osoby reprezentujące firmę w danej sprawie. Przykładem jest certyfikacja produktów, gdzie regułą może być udział pracowników Działów Marketingu firm członkowskich.

Zmiana ta pozwoli na zaangażowanie się w prace Izby pracowników delegowanych do konkretnych zadań, co zwiększy grono osób aktywnie działających na rzecz całej branży. Dzięki temu działania realizowane przez tych pracowników przełożą się na wymierne korzyści biznesowe firm, które będą w tym uczestniczyć.

Wykorzystanie szerokiej współpracy firm przełoży się na wymierne korzyści dla każdej ze stron, a Izba będzie działać jako prężna i pożyteczna organizacja. Kluczowym elementem współpracy w ramach Izby jest zaufanie i nie traktowanie konkurenta jako zagrożenia. W naszych działaniach skupmy się na tym, co nas łączy, a wzajemny szacunek pozwoli uniknąć animozji.

Dlatego już dzisiaj zapraszamy Państwa do złożenia deklaracji i dołączenia do naszego grona.
Jesteśmy przekonani, że realizując wspólnie rozpoczęte i nowe projekty, wpłyniemy na pozytywne zmiany w naszej branży.

Razem możemy więcej!
Zapraszamy!
Zarząd IPBBS