cena: 2500 zł netto

 1. Bezpłatny udział w konferencji (zgodnie z liczbą zgłoszonych osób)
 2. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich na display’ach przez cały czas trwania Forum.
 3. Logo na wszystkich  reklamach dot. Forum (publikowanych w prasie branżowej, w internecie, na banerach, z pomocą organizacji wspierających itp.).
 4. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum na www.ipbbs.org.pl oraz www.foum.ipbbs.org.pl
 5. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum w Biuletynach i Newsletterach IPBBS.
 6. Logo na banerach i ściankach dot. Forum, eksponowanych w dniu Forum w Centrum Konferencyjnym, w holu głównym hotelu oraz podczas Gali wieczornej.
 7. Logo na slajdzie tytułowym umieszczonym we wszystkich prezentacjach multimedialnych wyświetlanych podczas Forum i udostępnionych wszystkim uczestnikom po Forum, a także dostępnych po zalogowaniu dla wszystkich Członków Izby na stronie www.ipbbs.org.pl
 8. Udział  w Gali wieczornej - w cenie 250 zł/ osoba.
 9. Nocleg  w miejscu organizacji Forum. Pokoje dla uczestników Forum w dniach 20-22.10.16 dostępne są  w cenach specjalnych obowiązujących do 21.09.2016  lub do wyczerpania miejsc. Rezerwacja indywidualna na podstawie formularza dostępnego podczas deklaracji udziału w XII Forum on-line na stronie www.forum.ipbbs.org.pl .Wypełniony formularz należy odesłać  na adres email wskazany w formularzu (bezpośrednio do hotelu).

 

 

cena: 15000 zł netto

 1. Bezpłatny udział w konferencji (zgodnie z liczbą zgłoszonych osób zarejestrowanych na www.forum.ipbbs.org.pl Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Identyfikatory drukowane dla osób, które zgłoszą się do 30.09.2016)
 2. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich na display’ach przez cały czas trwania Forum.
 3. Logo na wszystkich  reklamach dot. Forum (publikowanych w prasie branżowej, w internecie, na banerach, z pomocą organizacji wspierających itp.).
 4. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum na www.ipbbs.org.pl oraz www.foum.ipbbs.org.pl
 5. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum w Biuletynach i Newsletterach IPBBS.
 6. Logo na banerach i ściankach dot. Forum, eksponowanych w dniu Forum w Centrum Konferencyjnym, w holu głównym hotelu oraz podczas Gali wieczornej.
 7. Logo na slajdzie tytułowym umieszczonym we wszystkich prezentacjach multimedialnych wyświetlanych podczas Forum i udostępnionych wszystkim uczestnikom po Forum, a także dostępnych po zalogowaniu dla wszystkich Członków Izby na stronie www.ipbbs.org.pl
 8. Umieszczenie adresu strony www Sponsora/Partnera  na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Partnerzy Forum”.
 9. Przy zaproponowaniu oferty specjalnej dla Członków Izby, umieszczenie informacji o ofercie na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Korzyści z Członkostwa’.
 10. Możliwość ustawienia 2 stojaków reklamowych (rollup’ów) w głównej sali konferencyjnej i w foyer przez cały czas trwania Forum.
 11. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich za pośrednictwem hostess IPBBS.
 12. Powierzchnia wystawiennicza - możliwość prezentacji oferty sponsora przed salą konferencyjną (6 m 2), w specjalnie dedykowanym miejscu (zapewniamy stoły, krzesła, aranżacja powierzchni po stronie sponsora). Dodatkowo prowadzący przed każdą przerwą zaprosi uczestników do stoiska sponsora.               
 13. Przekazanie uczestnikom Forum informacji o sponsorach (przez prowadzącego, podczas trwania Forum).
 14. Możliwość bezpłatnej prezentacji oferty sponsora na stronie dedykowanej IPBBS w prasie branżowej (1 x do momentu rozpoczęcia Forum).
 15. Możliwość wysłania mailingu do uczestników Forum i przedstawicieli branży, z informacją o ofercie i linkiem do strony sponsora.
 16. Umieszczenie logotypu, adresu strony www i opisu oferty sponsora na stronie www.ipbbs.org.pl (w części dotyczącej Forum)
 17. Prawo do ustalenia listy gości VIP zaproszonych przez IPBBS (bezpłatny udział 4 osób w konferencji ).
 18. Bezpłatny udział  przedstawicieli Sponsora 4 osoby w konferencji i Gali wieczornej oraz nocleg w miejscu organizacji Forum. W ramach pakietu na koszt organizatora 3 pokoje 2 osobowe w terminie  z 21 na 22.10. 2016 . Rezerwacja po stronie organizatora możliwa przy zgłoszeniu do 21.09.2016 na adres forum@ipbbs.org.pl Przy zgłoszeniu po tym terminie, organizator nie gwarantuje miejsc.

 

cena: 8000 zł netto

 1. Bezpłatny udział w konferencji (zgodnie z liczbą zgłoszonych osób zarejestrowanych na www.forum.ipbbs.org.pl Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Identyfikatory drukowane dla osób, które zgłoszą się do 30.09.2016)
 2. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich na display’ach przez cały czas trwania Forum.
 3. Logo na wszystkich  reklamach dot. Forum (publikowanych w prasie branżowej, w internecie, na banerach, z pomocą organizacji wspierających itp.).
 4. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum na www.ipbbs.org.pl oraz www.foum.ipbbs.org.pl
 5. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum w Biuletynach i Newsletterach IPBBS.
 6. Logo na banerach i ściankach dot. Forum, eksponowanych w dniu Forum w Centrum Konferencyjnym, w holu głównym hotelu oraz podczas Gali wieczornej.
 7. Logo na slajdzie tytułowym umieszczonym we wszystkich prezentacjach multimedialnych wyświetlanych podczas Forum i udostępnionych wszystkim uczestnikom po Forum, a także dostępnych po zalogowaniu dla wszystkich Członków Izby na stronie www.ipbbs.org.pl
 8. Umieszczenie adresu strony www Sponsora/Partnera  na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Partnerzy Forum”.
 9. Przy zaproponowaniu oferty specjalnej dla Członków Izby, umieszczenie informacji o ofercie na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Korzyści z Członkostwa’.
 10. Możliwość ustawienia 2 stojaków reklamowych (rollup’ów) w głównej sali konferencyjnej i w foyer przez cały czas trwania Forum.
 11. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich za pośrednictwem hostess IPBBS.
 12. Powierzchnia wystawiennicza - możliwość prezentacji oferty sponsora przed salą konferencyjną (4 m 2), w specjalnie dedykowanym miejscu (zapewniamy stoły, krzesła, aranżacja powierzchni po stronie sponsora). Dodatkowo prowadzący przed każdą przerwą zaprosi uczestników do stoiska sponsora.               
 13. Przekazanie uczestnikom Forum informacji o sponsorach (przez prowadzącego, podczas trwania Forum).
 14. Możliwość bezpłatnej prezentacji oferty sponsora na stronie dedykowanej IPBBS w prasie branżowej (1 x do momentu rozpoczęcia Forum).
 15. Możliwość wysłania mailingu do uczestników Forum i przedstawicieli branży, z informacją o ofercie i linkiem do strony sponsora.
 16. Umieszczenie logotypu, adresu strony www i opisu oferty sponsora na stronie www.ipbbs.org.pl (w części dotyczącej Forum)
 17. Udział  w Konferencji i Gali wieczornej przedstawicieli Sponsora (bezpłatny dla 4 osób)
 18. Nocleg w miejscu organizacji Forum. W ramach pakietu na koszt organizatora 2 pokoje 2 osobowe w terminie  z 21 na 22.10. 2016 . Rezerwacja po stronie organizatora możliwa przy zgłoszeniu do 21.09.2016 na adres forum@ipbbs.org.pl Przy zgłoszeniu po tym terminie, organizator nie gwarantuje miejsc.

 

cena: 5000 zł netto

 1. Bezpłatny udział w konferencji (zgodnie z liczbą zgłoszonych osób)
 2. Możliwość dystrybucji materiałów sponsorskich na display’ach przez cały czas trwania Forum.
 3. Logo na wszystkich  reklamach dot. Forum (publikowanych w prasie branżowej, w internecie, na banerach, z pomocą organizacji wspierających itp.).
 4. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum na www.ipbbs.org.pl oraz www.foum.ipbbs.org.pl
 5. Logo na materiałach reklamowych dot. Forum w Biuletynach i Newsletterach IPBBS.
 6. Logo na banerach i ściankach dot. Forum, eksponowanych w dniu Forum w Centrum Konferencyjnym, w holu głównym hotelu oraz podczas Gali wieczornej.
 7. Logo na slajdzie tytułowym umieszczonym we wszystkich prezentacjach multimedialnych wyświetlanych podczas Forum i udostępnionych wszystkim uczestnikom po Forum, a także dostępnych po zalogowaniu dla wszystkich Członków Izby na stronie www.ipbbs.org.pl
 8. Umieszczenie adresu strony www Sponsora/Partnera  na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Partnerzy Forum”.
 9. Przy zaproponowaniu oferty specjalnej dla Członków Izby, umieszczenie informacji o ofercie na stronie www.ipbbs.org.pl w zakładce:  ‘Korzyści z Członkostwa’.
 10. Możliwość ustawienia 2 stojaków reklamowych (rollup’ów) w głównej sali konferencyjnej i w foyer przez cały czas trwania Forum.
 11. Udział  w Gali wieczornej  - bezpłatny dla 2 osób, pozostałe osoby w cenie 250 zł/ osoba.
 12. Nocleg  w miejscu organizacji Forum. Pokoje w terminie  20-22.10.16,  dla uczestników Forum dostępne są w cenach specjalnych obowiązujących do 21.09.2016  lub do wyczerpania miejsc. Rezerwacja indywidualna na podstawie formularza dostępnego podczas deklaracji udziału w XII Forum on-line na stronie www.forum.ipbbs.org.pl Wypełniony formularz należy odesłać  na adres email wskazany w formularzu (bezpośrednio do hotelu).